vypracovanie podkladov

Aké témy bakalárok sú najobľúbenejšie?

By on 15. mar, 2016 in Nezaradené | 0 comments

people-coffee-tea-meeting

Pokiaľ nepatríte k tým, ktorí majú ohľadne témy bakalárskej práce jasno už od začiatku štúdia, možno vám tento článok napovie, ktoré témy sú najžiadanejšie, respektíve čo všetko je treba pri ich výbere zohľadniť.

Najprv si prezrite vypísané témy

Na začiatok je najjednoduchšie prezrieť si ponuku, t.j. vypísané témy. Možno sa stretnete aj s tým, že sú vypísané len rámcové témy či skôr okruhy. V takomto prípade si môžete vymyslieť tému vy sami.

Nech vás to baví

Pri výbere, respektíve vymýšľaní témy vždy dbajte na to podstatné: Nech vás daná téma zaujíma, aby vás práca na nej čo najviac bavila. Pokiaľ o danej téme veľa neviete, môže sa stať, že nadobudnete klamlivý pocit, že toto je téma ako stvorená práve pre vás, čo si však pri podrobnejšom oboznámení sa s ňou už myslieť nebudete. Preto si najprv naštudujte, čo by práca na danú tému obnášala.

Vlastná téma

Keď sa púšťate do vymýšľania vlastnej témy bakalárskej práce, majte na pamäti, že by téma mala vždy súvisieť s vaším študijným odborom. To, či spĺňate túto dôležitú podmienku, súvisí do značnej miery s tým, aký má na danú vec názor váš školiteľ.  Jeho teda rozhodne neobchádzajte a poraďte sa s ním. Rovnako tak vám však radi poradia a pomôžu, aj s vypracovaním podkladov k vašej bakalárke, profesionáli. Sme tu pre vás.

Internet náš nápomocný

Pri vymýšľaní vlastnej témy bakalárky vám môžu pomôcť odborové servery, na ktorých poľahky zistíte, aké otázky sú vo vašom odbore aktuálne. Práve aktuálnosť spracovávanej  témy je podstatný faktor, ktorý určite zohľadňujte.

Rozsah bakalárky

Čo tiež zvážte je rozsah práce a hĺbka, do akej danú tému rozoberiete. Predsa len, bakalárska práca nie je až taká obsiahla ako trebárs práca diplomová, jej rozsah sa pohybuje okolo  40 normostrán. Práca by mala mať aj určitú hĺbku, nemali by ste ísť preto iba po povrchu.

Chcete priniesť niečo nové?

Bakalárska práca by mala byť prínosná, mala by teda priniesť niečo nové, niečo, čo váš odbor obohatí. Ideálne je, ak má vaša práca aj praktické využitie. Preto sa nepúšťajte do tém, ktoré už spracovali stovky iných pred vami.

Výhoda praktických bakalárok

Ak máte možnosť písať vašu bakalárku v spolupráci s praxou, tak túto príležitosť využite. Niektoré väčšie firmy dokonca vypisujú témy bakalárskych či diplomových prác, ktoré je možné v spolupráci s nimi vypracovať. Choďte do toho!

Bakalárka ako vaša vstupenka do praxe

V poslednej dobe sa čoraz viac zamestnávateľov zaujíma o bakalársku i diplomovú prácu uchádzačov o zamestnanie. Akú tému spracovali, ako k nej pristúpili, čo nové prácou priniesli. Toto všetko vám môže pomôcť (ale rovnako tak nemusí) pri uplatnení sa v danom odbore. V každom prípade, bakalárkou sa skutočne môžete dobre odprezentovať, preukážete ňou svoj záujem o odbor, o problematiku aj znalosti z odboru. To všetko vôbec nie je zanedbateľné.

Dostatok zdrojov

Opomenúť by ste nemali ani dostupnosť zdrojov. Nie je nič horšie a demotivujúcejšie ako zistenie, že nemáte z čoho čerpať a vychádzať. Našťastie, dnes je možností viac, ako kedykoľvek predtým. Internet a ľahko dostupná cudzojazyčná literatúra v kombinácii s bezplatným prístupom k databáze odborných článkov, ktoré mnohé univerzity ponúkajú, nám život aj prácu na bakalárke značne uľahčujú.

Výber školiteľa

A v neposlednom rade je tu školiteľ, ktorý je častokrát rozhodujúcim prvkom pri výbere témy diplomovej či bakalárskej práce. Pokiaľ si nie ste istí, aký je ten ktorý profesor ako školiteľ, trochu sa naňho popýtajte starších spolužiakov. Radšej menšia previerka vopred ako niekoľkomesačné trápenie potom.

Toto všetko je pri výbere témy potrebné brať do úvahy, tak na to myslite, nech napíšete tú najoriginálnejšiu bakalárku, ktorá nezapadne prachom. A ktorú predovšetkým úspešne obhájite.