vypracovanie podkladov

Ako to funguje?

  1. Objednávka – stačí vyplniť nezáväznú objednávku na podklady bakalárskej práce
  2. Naša odpoveď – na základe detailov z objednávkového formulára Vám vypracujeme cenovú ponuku a navrhneme ďalší postup
  3. Vaše potvrdenie – ak nám potvrdíte, že s ponukou súhlasíte pripravíme pre Vás dokumenty pre začatie prác
  4. Záväzná objednávka – jedným z dokumentov na začatie prác vypracovania podkladov bakalárskej práce je faktúra, ktorá zároveň slúži ako záväzná objednávka. My Vám ju zašleme mailom
  5. Podpísané dokumenty – faktúru, ktorú sme Vám zaslali mailom nám podpísanú vrátite späť
  6. Začatie prác – od tejto chvíle zahajujeme práce na podkladoch
  7. Komunikácia počas spracovanie – počas spracovania podkladov Vašej bakalárskej práce komunikujete priamo s autorom, spôsobom, ktorý Vám oznámime rovnako mailom, potom čo nám podpísanú faktúru vrátite späť.
  8. Platby – u nás sa za vypracovanie podkladov pre bakalársku prácu platí po častiach. Pred každým dodaním jednotlivej časti podkladov Vás vyzveme na úhradu časti platby, tak ako je to uvedené vo faktúre
  9. Záručná doba na dielo – na dielo ponúkame doživotnú záruku – teda Vám kedykoľvek, čokoľvek opravíme a doplníme