vypracovanie podkladov

Ako správne písať poznámky pod čiarou v bakalárke?

By on 19. júna, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Sú poznámky pod čiarou skutočne také dôležité? Čo všetko musia obsahovať a ako ich vhodne napísať? Vysvetlíme, poradíme… A nielen s tým, pokojne sa na nás obráťte s čímkoľvek ďalším, čo súvisí s písaním Vašich záverečných i seminárnych prác.

poznámky pod čiarou

Poznámky pod čiarou

Poznámky pod čiarou sú dôležité. Obsahujú totiž všetky zdroje, ktoré sme v bakalárskej práci použili či spomenuli. Rovnako tak odkazujú na citácie a parafrázy, takže je skutočne nevyhnutné ich uvádzať. A robiť to správne a podľa predpisov príslušnej fakulty. Zvyčajne sa uvádzajú na konci strany, oproti zvyšku textu bakalárky. Píšu sa menším typom písma ako ostatný text a od predchádzajúceho textu sa oddeľujú vodorovnou čiarou v dĺžke asi jednej tretiny riadku. Na poznámky sa odkazuje arabskými číslicami umiestnenými nad textom.

V poznámke pod čiarou môžete okrem bibliografických odkazov na citované diela uvádzať aj doplňujúce informácie, tzv. vysvetlivky k samotnému textu. Podobné poznámky sa však odporúča používať skutočne veľmi opatrne a nepreháňať to s nimi. Ak sú však vysvetlivky dôležité, lepšie je umiestniť ich priamo do textu bakalárky, a nie pod čiaru.

Zvýrazňovanie častí textu

Prehľadnosti práce skutočne napomáha, ak sú v nej dôležité časti textu zvýraznené. Sú to výrazy či vety, na ktoré chceme čitateľa zvlášť upozorniť. Zvýrazňujeme podľa stupňa dôležitosti textu, a to zmenou veľkosti, druhu aj rezu písma. Najčastejšie nasledovne: dôležité: Kurzíva, dôležitejšie: Kurzíva Bolt, najdôležitejšie: Bolt.

V texte sa môžu podčiarknuť trebárs cudzie slová, ktoré nie sú úplne bežné či zrozumiteľné, odborné termíny, prípadne celé vety, to však iba za predpokladu, že nie sú príliš dlhé, zahŕňajú výklad a sú v nich uvedené kľúčové myšlienky práce aj názvy kníh. V texte zásadne nepodčiarkujte citácie iných autorov, ani text, ktorého dĺžka presahuje 2 až 3 riadky.

Vedieť správne citovať či použiť vhodnú parafrázu je minimálne rovnako dôležité, ako správne zapísanie poznámok pod čiarou. A taktiež je potrebné rozlíšiť, čo sa zapisuje pod čiaru a čo sa zdôrazní v samotnom texte.

Držíme prsty, aby ste to zvládli.