vypracovanie podkladov

Anonymita a bezpečnosť

Pri spracovaní podkladov pre bakalárske práce dbáme na to, aby naším zákazníkom bola zachovaná anonymita a s jeho údajmi pracujeme citlivo. V databáze údaje nechávame len na dobu počas spracovania.