vypracovanie podkladov

Posts by filipjahic

Prijímačky na vysokú školu: Ide to aj bez nich?

By on 15. sep, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Akoby nestačili všetky tie stresy s maturitami. Ani si poriadne nevydýchnete a neoslávite úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a už sú tu ďalšie nervy: Prijímačky na vysokú. Skutočne to nejde inak alebo predsa len existuje aj iná možnosť, ako sa dostať na vytúženú vysokú školu? Áno, možností je viac, jednou z nich je aj prijatie na výšku bez prijímačiek. Ako a na ktoré odbory? To Vám teraz prezradíme. A pokojne sa nás pýtajte aj čokoľvek ďalšie, čo Vás v súvislosti s vysokoškolským štúdiom, trebárs s písaním seminárnych prác zaujíma. Na vysokú bez prijímačiek Kto chce ísť na vysokú bez absolvovania náročných prijímacích skúšok, mal by si vziať dobre mienené rady starších, rodičov i pedagógov k srdcu a dať si záležať na koncoročných známkach na strednej. Pravdaže, ani dokonalé vysvedčenia ešte negarantujú, že Vás na vysokú zoberú bez prijímačiek, ale ak skutočne daný odbor berie študentov aj bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia. Dôležitú rolu zohráva priemer Vašich známok, pričom rozhodujúce vysvedčenia sú zvyčajne koncoročné z tretieho ročníka a polročné zo štvrtého ročníka. Niekedy sa však môže stať, že sa zohľadnia komplet všetky koncoročné vysvedčenia. Zvládnutá maturita – vysoká na dosah Pri mnohých odboroch však rozhodujú známky z vybraných odborov, ktoré súvisia, resp. sú predpokladom na ďalšie štúdium. A teda, ak chcete byť trebárs lekárom, dajte si záležať najmä na známkach z biológie.   Maturita, to je často ďalší oporný bod pre univerzity pri výbere budúcich študentov. A nejde len o to, či a ako zmaturujete, ale posudzuje sa aj to, či maturujete z predmetu, ktorý by ste chceli študovať na vysokej. Stať sa môže aj to, že Vaša vybraná vysoká škola má podmienku, že ak zvládnete písomnú časť maturity nadpriemerne, automaticky ste prijatí bez prijímačiek. Odporúčame teda mať jasno vo výbere vysokej skôr, než zmaturujete. Ideálne ešte v treťom ročníku na strednej škole, kedy si volíte maturitné predmety. Bod k dobru – mimoškolské aktivity Neraz Vám vedia veľmi pomôcť aj mimoškolské aktivity, za ktoré Vám prijímacia komisia zdelí cenné body. Ak ste napríklad počas celých štyroch rokov strednú školu reprezentovali alebo ste úspešne absolvovali niektoré z okresných či krajských kôl olympiády, nezabudnite sa tým v prihláške pochváliť.  Všetko však závisí od zvoleného odboru, preto, ak chcete...

Read More

Základná práca s MS Word v bakalárke

By on 15. aug, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Práca na záverečnej práci, či už ide o bakalárku, diplomovku alebo ďalšie práce, si vyžaduje plné sústredenie. Nejde totiž len o dobrú tému a jej spracovanie. Čo veľmi zaváži je i formálna stránka Vašej bakalárskej práce. Poznáte dobre základné úkony v MS Word? Viete, ako si nastaviť odseky či ako si dať poznámky pod čiarou? Poradíme, vysvetlíme…     Formálna úprava záverečnej práce V prvom rade si povedzme, že pri písaní záverečnej práce zabudnite na prehnanú kreativitu a robte veci účelne a čo možno najjednoduchšie. Najmä však vychádzajte zo vzorov iných prác a rád skúsenejších. A teda, záverečná práca sa štandardne píše písmom Times New Roman, žiadne ozdobné písma rozhodne nepoužívajte. Pokiaľ ide o veľkosť písma, použite 12-bodové písmo  bez boldu. Názvy kapitol sa píšu 14-bodovým veľkým písmom a boldom (tučné písmo 1. úrovne).  Podkapitoly sú opäť 12-bodové, avšak veľké a zvýraznené boldom 2. úrovne. A názvy pod podkapitol sú 12-bodové, malé  a nezabudnite na bold (3. úroveň). Čo sa týka odrážok, odporúča sa používať len jeden typ odrážok. V celej práci používajte 1,5 riadkovanie. Pod každým nadpisom kapitoly a podkapitoly musí byť vynechaný riadok, pričom pod názvom kapitoly sa píše aj krátky úvod – akýsi vstup do kapitoly. Nikdy nezačínajte názvom podkapitoly. Každá nová kapitola musí byť na novej strane. Poznámky pod čiarou Poznámky pod čiarou a vysvetlivky v záverečnej práci slúžia na vloženie komentárov alebo odkazov na nejakú časť v texte, ktorá nemusí byť celkom zrozumiteľná. Poznámky pod čiarou sa obyčajne používajú na podrobné komentáre a vysvetlivky sa slúžia na citácie zdrojov. Vloženie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky nie je vo Worde nič zložité. Microsoft Word totiž jednotlivé poznámky pod čiarou aj vysvetlivky automaticky čísluje. V dokumente tak môžete použiť buď jednotnú schému číslovania alebo rôzne schémy pre jednotlivé sekcie Vašej práce. Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka pozostáva z týchto dvoch vzájomne súvisiacich častí: zo značky odkazu na poznámku a zodpovedajúceho textu poznámky. Pozor na odseky Slová v záverečnej práci nikdy nedeľte, iba nastavte správne okraje v cm. 3-centimetrový okraj je na strane väzby (na ľavej strane), pravá strana má 2-centimetrový okraj a horný a dolný okraj je vždy 2,5- centimetrový. Na tvorbu odsekov používajte tabelátor, priamo v texte nerobte odseky tak, že vynecháte riadok. A na...

Read More

Výnimočná bakalárka – po tomto bude cena rektora vaša!

By on 15. júla, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Ako urobiť naozaj dobrú bakalárku? Na úvod je dôležité vybrať si dobrú tému, ku ktorej je dostatok relevantných zdrojov a ktorá Vás skutočne zaujíma. A potom už „len“ písať… Správne, presne podľa prísnych pravidiel danej vysokej školy. Ktoré podstatné body v bakalárke rozhodne nevynechajte a na čo sa sústreďte? Začíname od konca Skvelý záver je úplne najnutnejšia súčasť každej práce. Vysvetlenie je prosté: Aj v komisii sedia len ľudia, a tak, keď z akýchkoľvek dôvodov nestíhajú prečítať celú diplomovú prácu, čo myslíte, z čoho budú pri posudku a obhajobe vychádzať? Pravdaže, zo záveru. Preto záver rozhodne neodfláknite, možno bude totiž najčítanejšou časťou Vašej práce. Hoci, kto chce napísať skutočne výnimočnú bakalárku schopnú ašpirovať aj na cenu dekana, nesmie podceniť žiadnu jej časť. Obsah bakalárskej práce Čo je tiež veľmi dôležité, je vytvorenie prehľadného, rýchleho náhľadu na celú Vašu prácu. Dobre zosumarizovaný obsah ponúka prehľad o postupnom usporiadaní záverečnej práce, takže je po závere druhou najsledovanejšou časťou každej bakalárky. Povinná bibliografia Veľký dôraz sa prikladá aj na výber literatúry, toto je stále modlou väčšiny školiteľov a nech v záverečnej práci prídete s akýmkoľvek pokrokovým názorom, bez kvalitnej bibliografie môžete na cenu dekana, dokonca i na jej úspešné obhájenie s veľkou pravdepodobnosťou zabudnúť. Predovšetkým v teoretickej časti sa preto venujte citáciám aj poznámkam pod čiarou. Čerpajte zásadne z dôveryhodných zdrojov, čím viac, tým lepšie. Dodá to Vašej bakalárke väčšiu odbornosť a vážnosť. Cena dekana Na konci semestra býva dekanom tej-ktorej univerzity vyhlásená Cena za vynikajúcu bakalárskou prácu. Nominácie na túto cenu navrhujú komisie pre štátne záverečné skúšky, pri ktorých bola práca obhájená. Predseda komisie môže predstaviť vedúcemu katedry svoje návrhy na ceny behom nasledujúcich dní po obhajobách. Aby mohla byť Vaša bakalárka nominovaná na Cenu za vynikajúcu bakalársku prácu, musí spĺňať niekoľko zásadných podmienok. Jednak musí byť obhájená v riadnom termíne, no tiež je potrebné, aby bola komisiou ohodnotená tou najlepšou známkou, teda áčkom. Následne z nominovaných prác vyberie vedúci katedry maximálne dve, ktoré potom predloží dekanovi. O víťazovi najlepších prác rozhoduje sám dekan fakulty, pričom Cena za vynikajúcu bakalársku prácu je vyhlásená na promóciách. Okrem toho, že je to pre víťaza veľká pocta, získava ocenený študent aj finančnú odmenu vo forme mimoriadneho štipendia. Namotivovali sme Vás? Ste teraz ešte viac...

Read More

Ako správne písať poznámky pod čiarou v bakalárke?

By on 19. júna, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Sú poznámky pod čiarou skutočne také dôležité? Čo všetko musia obsahovať a ako ich vhodne napísať? Vysvetlíme, poradíme… A nielen s tým, pokojne sa na nás obráťte s čímkoľvek ďalším, čo súvisí s písaním Vašich záverečných i seminárnych prác. Poznámky pod čiarou Poznámky pod čiarou sú dôležité. Obsahujú totiž všetky zdroje, ktoré sme v bakalárskej práci použili či spomenuli. Rovnako tak odkazujú na citácie a parafrázy, takže je skutočne nevyhnutné ich uvádzať. A robiť to správne a podľa predpisov príslušnej fakulty. Zvyčajne sa uvádzajú na konci strany, oproti zvyšku textu bakalárky. Píšu sa menším typom písma ako ostatný text a od predchádzajúceho textu sa oddeľujú vodorovnou čiarou v dĺžke asi jednej tretiny riadku. Na poznámky sa odkazuje arabskými číslicami umiestnenými nad textom. V poznámke pod čiarou môžete okrem bibliografických odkazov na citované diela uvádzať aj doplňujúce informácie, tzv. vysvetlivky k samotnému textu. Podobné poznámky sa však odporúča používať skutočne veľmi opatrne a nepreháňať to s nimi. Ak sú však vysvetlivky dôležité, lepšie je umiestniť ich priamo do textu bakalárky, a nie pod čiaru. Zvýrazňovanie častí textu Prehľadnosti práce skutočne napomáha, ak sú v nej dôležité časti textu zvýraznené. Sú to výrazy či vety, na ktoré chceme čitateľa zvlášť upozorniť. Zvýrazňujeme podľa stupňa dôležitosti textu, a to zmenou veľkosti, druhu aj rezu písma. Najčastejšie nasledovne: dôležité: Kurzíva, dôležitejšie: Kurzíva Bolt, najdôležitejšie: Bolt. V texte sa môžu podčiarknuť trebárs cudzie slová, ktoré nie sú úplne bežné či zrozumiteľné, odborné termíny, prípadne celé vety, to však iba za predpokladu, že nie sú príliš dlhé, zahŕňajú výklad a sú v nich uvedené kľúčové myšlienky práce aj názvy kníh. V texte zásadne nepodčiarkujte citácie iných autorov, ani text, ktorého dĺžka presahuje 2 až 3 riadky. Vedieť správne citovať či použiť vhodnú parafrázu je minimálne rovnako dôležité, ako správne zapísanie poznámok pod čiarou. A taktiež je potrebné rozlíšiť, čo sa zapisuje pod čiaru a čo sa zdôrazní v samotnom texte. Držíme prsty, aby ste to...

Read More

Hlavný cieľ a čiastkové ciele v bakalárskej práci

By on 23. mája, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Čo je to hlavný cieľ bakalárskej práce, aký je jeho význam a čo sú ciele čiastkové? Viete to? Alebo sa spoliehate iba na to, že nejako to už len napíšete? No to by ste určite nemali, ako všetko v záverečnej práci, aj ciele – hlavný i čiastkové, musia byť totiž napísané v súlade s normami príslušnej univerzity. Inak bude zle. Cieľ bakalárskej práce Záverečná práca bez cieľa akoby ani nebola. Kto nemá cieľ, nemá sa kam dostať. Cieľ práce, to je jej základ, od neho sa odvíja všetko ostatné. Hlavný cieľ práce má teda za úlohu vysvetliť, čím sa budeme v danej práci zaoberať. Zároveň má výstižne a presne charakterizovať predmet riešenia zvolenej témy, ako aj postupy – metodiku spracovania bakalárskej práce (jej teoretickej aj praktickej časti). Čiastkové ciele sú nevyhnutné na dosiahnutie hlavného cieľa práce. Zjednodušene povedané, ide o následnosť krokov, ktoré nás dovedú až k hlavnému cieľu práce. Je nevyhnutné, aby sme už v úvode presne určili aj pomenovali, čo je cieľom našej práce aj ako sa plánujeme dopracovať k jeho splneniu. Vhodne zvolená metodika V metodike sa venujeme opisu metód, akými chceme čiastkové, ale aj hlavný cieľ práce dosiahnuť. Je potrebné uviesť detailnú charakteristiku objektu skúmania, jej dôležitosť a aktuálnosť, cieľ a hypotézu, od ktorej sa práca odvíja. Rovnako tak nezabudnite uviesť pracovné postupy, ktoré ste využili pri tvorbe Vašej práce, t.j. akou metódou je záverečná práca napísaná. A taktiež je treba uviesť použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, prípadne použité štatistické metódy. Rozsah týchto kapitol Opis cieľu práce, ako aj následná metodika bakalárskej práce má zvyčajne rozsah do 3 normostrán, pričom jednotlivé časti sú od seba oddelené nadpismi. Pomohli sme Vám? V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa na nás pokojne obráťte, náš tím profesionálov je vždy pripravený Vám...

Read More