vypracovanie podkladov

Bakalárska práca ako príprava na diplomovú prácu

By on 18. jan, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Mať kvalitnú bakalárku, to je veľmi dobrý základ, z ktorého možno vychádzať aj v budúcnosti, pri písaní diplomovky. Je preto fajn, keď tieto dve záverečné práce spolu súvisia. V takom prípade je bakalárska práca skutočne akousi predprípravou na diplomovku, nielen, čo sa naučenia správneho formátovania textu týka, ale aj z hľadiska rozpracovanej témy, ktorú následne v diplomovke rozvediete a podložíte praktickým výskumom.

A prečo by ste to tak nespravili, nie? Veď kto si už len chce komplikovať vysokoškolský život ešte viac, ako nám ho komplikujú profesori?

O čom bakalárka vlastne je…

Výber témy je zväčša na vás (ak vám ju niekto pravdaže nevyfúkne a vy sa potom musíte uspokojiť so „zvyškami“), čo je aj akousi alfou a omegou bakalárky. Bez dobrého námetu, o ktorom čo-to viete, prípadne máte kvantum zdrojov, to pôjde len ťažko a aj tých cca 30 strán formátovaného, štylisticky aj významovo ucelého odborného textu vás potrápi, ako ešte nikdy nič.

Bakalárska práca sa totiž zaraďuje medzi práce odborného charakteru, je to prvá takáto „vážna“ práca, ktorou ukončujete prvý stupeň vysokoškolského štúdia, takže ozaj žiadna sranda, ale vážne veci, priatelia. Tomu by mala zodpovedať aj celková predpríprava na ňu ako i tvorba práce samotná, nakoľko bez nej štúdium jednoducho neukončíte. A keďže veľká časť z vás titulom Bc. nekončí, myslite na to už v začiatkoch písania na vašej bakalárke. Nech si ňou pomôžete aj pri diplomovej práci, ktorá vás čaká o ďalšie dva roky (a ono to celkom uletí, vážne…).

Rozsah a forma bakalárskej práce

Bakalárska práca by mala mať rozsah zhruba 30-40 normostrán. Je to, ako už bolo spomenuté, vedecká práca, a tak sa člení na časť teoretickú a praktickú. Aby ste sa však príliš nevyľakali, v prípade bakalárky je mnohokrát možné praktickú časť vynechať, čo však znamená, že bakalárska práca neprinesie  žiadne nové či prevratné zistenia, keďže sa opiera len o už známu teóriu.

Preto možno ako hlavný cieľ bakalárky (okrem zisku titulu) chápať skôr naučenie sa práce so zdrojmi, citáciami, parafrázovaním i adekvátne štylizovať. Bakalárska práca má však nielen naučiť študenta písať záverečné práce, ale zároveň pri jej tvorbe nadobúdame ďalšie vedomosti. Ak by ste však narazili na niečo, s čím si nebudete vedieť poradiť, ľahká pomoc – Radi vám s tým pomôžeme my.

Je bakalárka prvým krokom k diplomovke?

Nakoľko je bakalárka prvým rozsiahlejším, vedecky zameraným dielom väčšiny študentov, pri jej tvorbe sa víta akákoľvek rada, najmä spoľahlivý školiteľ zvykne byť veľmi nápomocný. Ideálne, ak s ním viete prekonzultovať už výber témy, od čoho sa ďalej odpichnete, vy i on a môžete smelo pokračovať ďalej… Až k úspešnému dopísaniu aj obhájeniu vášho „spoločného“ diela.

Čo si mnoho z vás, pre veľký úspech, ochotne zopakuje aj o dva roky, keď príde na rad diplomovka.