vypracovanie podkladov

Čo dokážeme spracovať

Okrem bakalárskych prác dokážeme spracovať kvalitne aj podklady pre:

diplomové práce – od 8,50 Eur / str.

dizertačné a rigorózne práce – od 11,00 Eur / str.

seminárne práce – od 7,00 Eur / str.

semestrálne práce – od 7,00 Eur / str.

ročníkové práce – od 7,50 Eur / str.

atestačné práce – od 9,00 Eur / str.

minimovky – od 8,00 Eur / str.

a ďalšie, aj stredoškolské práce od 5,00 Eur / str.