vypracovanie podkladov

Hlavný cieľ a čiastkové ciele v bakalárskej práci

By on 23. mája, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Čo je to hlavný cieľ bakalárskej práce, aký je jeho význam a čo sú ciele čiastkové? Viete to? Alebo sa spoliehate iba na to, že nejako to už len napíšete? No to by ste určite nemali, ako všetko v záverečnej práci, aj ciele – hlavný i čiastkové, musia byť totiž napísané v súlade s normami príslušnej univerzity. Inak bude zle.

cieľ bakalárky

Cieľ bakalárskej práce

Záverečná práca bez cieľa akoby ani nebola. Kto nemá cieľ, nemá sa kam dostať. Cieľ práce, to je jej základ, od neho sa odvíja všetko ostatné. Hlavný cieľ práce má teda za úlohu vysvetliť, čím sa budeme v danej práci zaoberať. Zároveň má výstižne a presne charakterizovať predmet riešenia zvolenej témy, ako aj postupy – metodiku spracovania bakalárskej práce (jej teoretickej aj praktickej časti).

Čiastkové ciele sú nevyhnutné na dosiahnutie hlavného cieľa práce. Zjednodušene povedané, ide o následnosť krokov, ktoré nás dovedú až k hlavnému cieľu práce. Je nevyhnutné, aby sme už v úvode presne určili aj pomenovali, čo je cieľom našej práce aj ako sa plánujeme dopracovať k jeho splneniu.

Vhodne zvolená metodika

V metodike sa venujeme opisu metód, akými chceme čiastkové, ale aj hlavný cieľ práce dosiahnuť. Je potrebné uviesť detailnú charakteristiku objektu skúmania, jej dôležitosť a aktuálnosť, cieľ a hypotézu, od ktorej sa práca odvíja. Rovnako tak nezabudnite uviesť pracovné postupy, ktoré ste využili pri tvorbe Vašej práce, t.j. akou metódou je záverečná práca napísaná. A taktiež je treba uviesť použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, prípadne použité štatistické metódy.

Rozsah týchto kapitol

Opis cieľu práce, ako aj následná metodika bakalárskej práce má zvyčajne rozsah do 3 normostrán, pričom jednotlivé časti sú od seba oddelené nadpismi.

Pomohli sme Vám? V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa na nás pokojne obráťte, náš tím profesionálov je vždy pripravený Vám poradiť.