vypracovanie podkladov

Výnimočná bakalárka – po tomto bude cena rektora vaša!

By on 15. júla, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Ako urobiť naozaj dobrú bakalárku? Na úvod je dôležité vybrať si dobrú tému, ku ktorej je dostatok relevantných zdrojov a ktorá Vás skutočne zaujíma. A potom už „len“ písať… Správne, presne podľa prísnych pravidiel danej vysokej školy.

Ktoré podstatné body v bakalárke rozhodne nevynechajte a na čo sa sústreďte?

study-921885_1280

Začíname od konca

Skvelý záver je úplne najnutnejšia súčasť každej práce. Vysvetlenie je prosté: Aj v komisii sedia len ľudia, a tak, keď z akýchkoľvek dôvodov nestíhajú prečítať celú diplomovú prácu, čo myslíte, z čoho budú pri posudku a obhajobe vychádzať? Pravdaže, zo záveru. Preto záver rozhodne neodfláknite, možno bude totiž najčítanejšou časťou Vašej práce. Hoci, kto chce napísať skutočne výnimočnú bakalárku schopnú ašpirovať aj na cenu dekana, nesmie podceniť žiadnu jej časť.

Obsah bakalárskej práce

Čo je tiež veľmi dôležité, je vytvorenie prehľadného, rýchleho náhľadu na celú Vašu prácu. Dobre zosumarizovaný obsah ponúka prehľad o postupnom usporiadaní záverečnej práce, takže je po závere druhou najsledovanejšou časťou každej bakalárky.

Povinná bibliografia

Veľký dôraz sa prikladá aj na výber literatúry, toto je stále modlou väčšiny školiteľov a nech v záverečnej práci prídete s akýmkoľvek pokrokovým názorom, bez kvalitnej bibliografie môžete na cenu dekana, dokonca i na jej úspešné obhájenie s veľkou pravdepodobnosťou zabudnúť. Predovšetkým v teoretickej časti sa preto venujte citáciám aj poznámkam pod čiarou. Čerpajte zásadne z dôveryhodných zdrojov, čím viac, tým lepšie. Dodá to Vašej bakalárke väčšiu odbornosť a vážnosť.

Cena dekana

Na konci semestra býva dekanom tej-ktorej univerzity vyhlásená Cena za vynikajúcu bakalárskou prácu. Nominácie na túto cenu navrhujú komisie pre štátne záverečné skúšky, pri ktorých bola práca obhájená. Predseda komisie môže predstaviť vedúcemu katedry svoje návrhy na ceny behom nasledujúcich dní po obhajobách.

Aby mohla byť Vaša bakalárka nominovaná na Cenu za vynikajúcu bakalársku prácu, musí spĺňať niekoľko zásadných podmienok. Jednak musí byť obhájená v riadnom termíne, no tiež je potrebné, aby bola komisiou ohodnotená tou najlepšou známkou, teda áčkom. Následne z nominovaných prác vyberie vedúci katedry maximálne dve, ktoré potom predloží dekanovi. O víťazovi najlepších prác rozhoduje sám dekan fakulty, pričom Cena za vynikajúcu bakalársku prácu je vyhlásená na promóciách. Okrem toho, že je to pre víťaza veľká pocta, získava ocenený študent aj finančnú odmenu vo forme mimoriadneho štipendia.

Namotivovali sme Vás? Ste teraz ešte viac odhodlaní získať Cenu dekana? V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte. Radi Vám pomôžeme.