vypracovanie podkladov

Využite vašu bakalárku v praxi!

By on 13. feb, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Bakalárka nie je len kus papiera, ale dá sa perfektne využiť aj v praxi. Neveríte? Áno, je to tak, veľa však závisí od toho, akú bakalárku napíšete, či sa v nej zameriate na problematiku, ktorá vám je blízka a zaujímate sa o ňu, alebo zhotovíte len  „niečo teoretické“, na čo sa už po obhajobe ani nepozriete.

Ako to urobiť, aby vaša bakalárka nezapadla prachom?

Ako písať bakalársku prácu

V prvom rade, napísať bakalársku prácu, ktorá obsahuje všetko, čo má a je originálna, nie je vôbec jednoduché, preto, ak si s ňou neviete poradiť, môžete sa obrátiť na nás.

V každom prípade, ešte predtým, ako napíšete prvý riadok, uvedomte si jedno: Bakalárska práca je záverečná práca, ktorej cieľom je zistiť, čo všetko ste sa za tri roky štúdia naučili. Nejde teda len o zisk titulu, ten samotný vám predsa ešte nič nezaručuje, omnoho prínosnejšie je napísať takú bakalársku prácu, z ktorej budete môcť vychádzať aj neskôr, trebárs pri tvorbe diplomovej či inej záverečnej práce.

Poctivá bakalárka – dobrá diplomovka

Ťažiť pri diplomovke z dobrej bakalárky, to je obrovská pomoc a more ušetreného času. To je však možné len vtedy, ak ste sa vo svojej bakalárskej práci venovali téme, ktorá je prínosom pre vaše štúdium (aj následnú prax po jeho skončení) a tiež ste ju písali poctivo.

Toto všetko je skvelým východiskom pre diplomovku, ktorá bude len akýmsi rozšírením predošlej bakalárskej práce.

Mnohému vás naučí

Bakalárska práca je pre väčšinu študentov vôbec prvou „vážnou“ prácou v takom rozsahu aj formálnej úprave. Nielenže sa teda konečne naučíme písať odborný text, ale rovnako tak pričuchneme k ozajstnej akademickej práci. Zháňanie materiálov, potrebnej bibliografie, konečne okúsite, čo to je parafrázovanie a citácie, nehovoriac o ďalších „povinných jazdách“ záverečnej práce. Rovnako tak máte príležitosť vyvrátiť či naopak potvrdiť nejaké tvrdenie, vypracovať vlastné hypotézy, ktoré podložíte výskumom (ak nie v bakalárke, máte aspoň skvelý plán, na čo sa zameriate v diplomovej práci, pričom teoretickú časť len rozšírite a sústredíte sa predovšetkým na praktickú časť), najmä sa však konečne naučíte pracovať samostatne, s využitím všetkého naučeného a štúdiom získaného.

A o tom by vysoká mala byť predovšetkým, nemyslíte?