vypracovanie podkladov

Základná práca s MS Word v bakalárke

By on 15. aug, 2016 in Nezaradené | 0 comments

Práca na záverečnej práci, či už ide o bakalárku, diplomovku alebo ďalšie práce, si vyžaduje plné sústredenie. Nejde totiž len o dobrú tému a jej spracovanie. Čo veľmi zaváži je i formálna stránka Vašej bakalárskej práce.

Poznáte dobre základné úkony v MS Word? Viete, ako si nastaviť odseky či ako si dať poznámky pod čiarou? Poradíme, vysvetlíme

 

MS word

 

Formálna úprava záverečnej práce

V prvom rade si povedzme, že pri písaní záverečnej práce zabudnite na prehnanú kreativitu a robte veci účelne a čo možno najjednoduchšie. Najmä však vychádzajte zo vzorov iných prác a rád skúsenejších. A teda, záverečná práca sa štandardne píše písmom Times New Roman, žiadne ozdobné písma rozhodne nepoužívajte. Pokiaľ ide o veľkosť písma, použite 12-bodové písmo  bez boldu.

Názvy kapitol sa píšu 14-bodovým veľkým písmom a boldom (tučné písmo 1. úrovne).  Podkapitoly sú opäť 12-bodové, avšak veľké a zvýraznené boldom 2. úrovne. A názvy pod podkapitol sú 12-bodové, malé  a nezabudnite na bold (3. úroveň).

Čo sa týka odrážok, odporúča sa používať len jeden typ odrážok.

V celej práci používajte 1,5 riadkovanie.

Pod každým nadpisom kapitoly a podkapitoly musí byť vynechaný riadok, pričom pod názvom kapitoly sa píše aj krátky úvod – akýsi vstup do kapitoly. Nikdy nezačínajte názvom podkapitoly. Každá nová kapitola musí byť na novej strane.

Poznámky pod čiarou

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky v záverečnej práci slúžia na vloženie komentárov alebo odkazov na nejakú časť v texte, ktorá nemusí byť celkom zrozumiteľná. Poznámky pod čiarou sa obyčajne používajú na podrobné komentáre a vysvetlivky sa slúžia na citácie zdrojov. Vloženie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky nie je vo Worde nič zložité. Microsoft Word totiž jednotlivé poznámky pod čiarou aj vysvetlivky automaticky čísluje. V dokumente tak môžete použiť buď jednotnú schému číslovania alebo rôzne schémy pre jednotlivé sekcie Vašej práce.

Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka pozostáva z týchto dvoch vzájomne súvisiacich častí: zo značky odkazu na poznámku a zodpovedajúceho textu poznámky.

Pozor na odseky

Slová v záverečnej práci nikdy nedeľte, iba nastavte správne okraje v cm. 3-centimetrový okraj je na strane väzby (na ľavej strane), pravá strana má 2-centimetrový okraj a horný a dolný okraj je vždy 2,5- centimetrový.

Na tvorbu odsekov používajte tabelátor, priamo v texte nerobte odseky tak, že vynecháte riadok. A na konci riadku nedávajte predložky ani spojky (odstráňte ich vložením „pevnej medzery“ (shift ctrl medzera).

Myslite na to, že záverečná práca sa píše v bloku, teda žiadne vynechávanie riadkov!